Formulär

Nilssonsväg 1, 222 20 Malmö
(ÅÅMMDD-XXXX)
Mailadress ni vill hålla kontakten via
Hur många gånger per vecka utför du fysisk träning ex cykla till arbetet, rask promenad, andra fysiska aktiviteter
Hur ser din vanliga matvanor ut? (skräpmat = pizza, hamburgare, den mesta snabbmaten)
Fyll övrig information som kan vara användbart ex allergier, skador/sjukdomar, osv